Zarządzanie dokumentami

Oprogramowanie BMS zostało zaprojektowane w celu łatwego przetwarzania dużej ilości dokumentów. Dzięki temu klient może w prosty sposób pobrać z sądu petycję czy też zapoznać się z dokumentami dłużnika. BMS zbudował kilka rozwiązań do zarządzania dokumentami aby usprawnić prawnikom pracę nad bieżącymi zadaniami związanymi ze składaniem, przyjmowaniem i wyszukiwaniem dokumentów sprawy.

Nasze rozwiązania do zarządzania dokumentami są w pełni zintegrowane z naszą platformą do zarządzania upadłościami, zarówno w modelu Desktop jak i Cloud.
DocLink | Communicate and Collaborate to Streamline 341(a) Meetings

Główne cechy systemu zarządzania dokumentami:

  • Komunikacja z sądami, wierzycielami, dłużnikami, wewnętrzne repozytorium dokumentów
  • Możliwość dodawania, usuwania i eksportowania dokumentów oraz dodawania notatek
  • Zaawansowane funkcje przeglądania i wyszukiwania
  • Tworzenie własnych raportów i typów dokumentów